Bilim İnsanları, Neden Rüya Gördüğümüzü Net Olarak Açıkladılar?

Hayallerimizi süsleyen dünyaları, bilinçaltımıza işleyen düşünceleri, gerçekleşmesi pek de mümkün olmayan şeyleri rüyalarımızda görmekteyiz. Bu reflektif eylemin kontrolümüz dışında gerçekleşmesi onu daha da gizemli kılıyor. İngiltere’de bulunan Swansea Üniversitesi araştırmacıları, rüyalarımızın gerçek dünyadaki hatıralarımızdan ve duygularımızdan son derece etkilendiğini söylüyorlar. Günlük yaşantımızı etkileyen rüyalar da oluyor tabi ki. Rüyalarımızın uyanık olduğumuzda yaşadıklarımızla bağlantılı olduğu hipotezi, 20. yüzyılın başlarında Sigmund Freud tarafından ortaya atılmıştı. O zamandan  bu yana pek çok farklı araştırma, gerçek bir bağlantı olduğu savının üzerinde durarak bu hipotezi kavramsallaştırmaya çalıştılar. 

Rüya Ruh Tarafından mı Görülür, Beyin Tarafından mı?

Ruh, metafizik bir konu. Ama beyin söz konusu olunca elimizde somut bulgular var. Rüya sırasında beynin işleyişi değişiyor. Bu esnada, diğer zamanlardan farklı olarak be­yinde belli bir dalga türü olan teta dalgasının hakim olduğunu görüyoruz. Eğer bu dalgalar varken insanları uyandırırsak, o esnada rüya görmekte olduklarım söylüyorlar. Tam o sırada uyandırırsak agrsif,sinirli olabilirler. Rüya, uykunun daha çok REM dediğimiz döneminde görülür. 8 saatlik bir uykuda 4-5 kez REM dönemine gireriz ve bunların top­lam süresi 90-120 dakikadır. REM, hızlı göz hareketleri demektir. Bu dönemde, göz ka­paklarımız kapalı olmasına rağmen, göz kü­releri bu esnada sanki bir olayı izliyormuş, yaşıyormuş gibi hızlı hareketler içindedir. Bu dönemde EEG ile beyin dalgaları izlenecek olursa teta dediğimiz dalgaları görürüz ki bunlar uykunun diğer dönemleri ve uyanıklık halinde görülen dalgalardan faklıdır. Bunu bir şekil ile daha anlayabiliriz.

Rüya Tabiri Nasıl Yapılır?

Rüya tabirinin nasıl yapılması gerektiği hakkında karşımıza genellikle İslami kaynaklar ve psikiyatri alanında yapılan çalışmalar karşımıza çıkmaktadır. Bu iki kaynak da rüya tabiri konusunda farklı yorumlarda bulunmaktadır. Aslında kendinizde rüyalarınızı yorumlayabilirsiniz. Bu nedenle de rüya tabirinin nasıl yapılacağı konusunda da farklı görüşler bulunmaktadır. Rüya tabirine başlamadan önce, rüya imgelerinin çok iyi takip edilmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Rüya imgeleri, rüyanın içindeki kullanımı bağlamında tabir edilmelidir.

Rüyaları Kontrol Etmek Mümkün müdür?

Bu sorunun cevabı hiç kuşkusuz evettir. Birçok kişi rüyalarını kontrol edebilmiş ve deneyimlerini paylaşmışlardır. Beynimizle ilgili çözülemeyen birçok şey olduğu gibi rüyalar hakkında da bilinmeyenler karanlık bir sır gibi varlığını devam ettirse de rüyaların kontrol edilebildiği bir gerçektir .İstihare yatma yada diğer rüya çeşitleri gibi rüyalarımızı kontrol etmek mümkündür. Yapılan araştırmalarla rüyaların bilinçli olabileceği, tasarlanabileceği bile kanıtlanmıştır. Hepimizin başına gelmiştir. Belki de buna ufak bir örnek desek yeridir: Rüyadayken ben rüyadayım deme durumu.

Hayaller, Rüyalar Ve Gerçekler

Rüyalar ne hayaldir, ne de gerçek. İkisi arasında kalınmış bir dünyadır. Rüyalarda ağlamış, ölmüş, sevmiş ve uçmuşuzdur belki uçurumlardan atlamış belki de süpher kahraman olmuşuzdur. Rüyalara inanır mısınız, insan neden rüya görür, rüyalar bize ne anlatır ya da rüyada görülen “yüzük” ne anlama gelir gibi şeylerden bahsetmeyeceğim. Ne de olsa bunları gidip her sitede okuyup, kendi kendinize yorumlayabilirsiniz. Sizlere bir rüya için nasıl ağıt yakılacağından bahsedeceğim. Yani hayallerinizi gerçekleşmek için nasıl bir rüya dünyasına dalındığından ve bu rüya dünyasının bittiği zaman nasıl feryat figan edildiğinden bahsedeceğim.

Rüya, ne hayaldir, ne de gerçektir, ikisi arasında kalmış bir dünyadır tezimden yola çıkarak anlatmaya çalışacağım. Gerçeklik var mıdır, kime göre gerçeklik kavramlarına bulaşmadan kestirmeden rüyalara gelelim. Hani sadece uyurken değil, ayak üstü kendinizi uyanık sandığınız zamanki rüyalardan bahsedeceğim. Yani rüyalar sadece insanın uyku halinde gördüğü bir şey değildir; uyanıkken de görülebilir, hatta yaşanabilir.

Neden ve Nasıl Rüya Görürüz

Ortalama olarak, insanlar her gece yaklaşık iki saat rüya görürler, ancak rüyaların çoğunu çabucak unuturlar. Rüyalar zihnimizin birincil olarak REM dönemleri sırasında oluşturduğu canlı görsel ve işitsel yaşantılar; REM uykusu sırasında uyandırılan denekler, zamanın yaklaşık %80-85’inde canlı görsel rüyalar rapor etmektedirler.Ve bu rüyalar hatırlanmaktadır.

Normal uyanık bilinç durumunda yapılan düşünmeye benzer daha az çarpıcı deneyimler ise REM dışı uyku sırasında gerçekleşmektedir. Rüyalar temel olarak uykunun REM evresi sırasında gerçekleşen canlı imgeler ya da yaşantılardır. Freud’a göre rüyalar iki tür içeriğe sahiptir: Açık (rüyanın görünürdeki yüzeysel içeriği) ve gizil (rüyanın maskelenmiş bilinçsiz anlamı). Bilinçli düşünceleri andıran, daha az canlı yaşantılar ise REM uykusu sırasında ortaya çıkar.

REM rüyalarının niçin bu kadar canlı olduğunu açıklamaya çalışan bir kuram, bunu, beynin REM uykusu sırasındaki genel uyarılmışlık düzeyine bağlamaktadır: Uykunun son evresinde gerçekleşir. Beynin faaliyeti normal uyanık bilinç durumuna çok benzemektedir fakat uyku sırasında dışarıdan gelen duyum girdisine göreli olarak duyarsız olan beyin, bellekten gelen içsel imgelere baş vurmaktadır. Rüyaların yapısını ve içeriğini açıklamak için bazı kuramlar geliştirilmiştir.

Hipnoz Teorisi Ve Rüya

 Hipnoz teorisi, zihnin gün içinde işleyebileceği uyaran sayısının sınırlı olduğunu; rüyaların ise, uyaranlarla dolan zihnin, ertesi güne hazırlanmak için ‘sıfırlama’ işlevi gördüğünü ileri sürer. Gün içinde 5 duyumuzdan algılanan önemli ve önemsiz uyaranlar (mesaj üniteleri) beynimizde nörokimyasal olarak uyarılmışlık hali oluşturur. Beynimiz, rüya sırasında, yine 5 duyumuzu kullanarak, bir nevi hallusinasyon oluştur ve gün içinde dolan bilgi-işlem kapasitesini boşaltmaya çalışır. Kısacası, rüyanın işlevi, belediyenin gece çalışanlarının yaptığı temizlik, çöp toplama vb. işlevine benzetilebilir. Aslında rüyalar bazan beynimizi rahatlatabilir. Yeteri kadar uyuyamamam veya bilgi-işlem kapasitesinin aşırı yüklendiği durumlarda bu işlev tam başarılamayabilir; bu durumda, kişi ertesi gün çok daha kolay ‘dolar’, dikkatsiz ve yeni uyaranlarla karşılaşmaya isteksiz ve negativist-tahammülsüz olur.

Rüya Analizi

 Rüya analizi, görülen rüyaları inceleyerek, rüya analizini yapan terapistin teorik yaklaşımına göre, zihinsel yapımızın özelliklerini anlamaya ve değiştirmeye çalışılan bilimsel bir yaklaşımlar bütününe denmektedir.  Psikiyatri bilminin kurucularundan sayılabilecek kişilerden biri olan Freud rüyaların zihinsel yapımızdaki önemine dikkati çeken ana klinisyendir. Freud, hastalarına hipnoz yaparken günlük hayatta hatırlayamadıkları bazı olayları hipnoz içindeyken hatırlayabildiklerini gözlemiştir. Bu gözlem, zihnimizde, bilinçli çabalarla ulaşamadığımız bazı alanların olduğu varsayımına ve bilinçaltı kavramını geliştirmesine yol açmıştır. Çalışmalarında ilerledikçe rüyaların da bilinç altına kayıtlı bilgilere ulaşmak için bir yol olabileceğini farketmiş ve rüyaları “ bilinçaltına giden Kraliyet Yolu” olarak adlandırmıştır. Rüya analizi Jungian, Gestalt, Bilişsel Davranışçı terapi ve sanat terapilerinde, farklı teorik bakış açılarıyla da olsa, kullanılagelmektedir.Rüyalar ile ilgili araştırmalar devam etmektedir.

Rüyalar Sizi Yansıtır

Rüyalar, genellikle rüyayı görenin kişiliğini, ilgilerini, endişelerini ve duygusal yaşantılarını yansıtır. Bazı insanlar rüyaları karmaşık iş problemlerini çözmek için kullanmaktadırlar. Bazıları ise ilişkilerinde ki karmaşıklıkları. Örneğin, kimyager Friedrich August von Kekule, benzenin yapısını kendi kuyruğunun kavramış bir yılanla ilgili bir rüyadan sonra keşfetmiştir. Kekule, uykusundan molekülün bir yüzük şeklinde yapılanmış olması gerektiği ilhamıyla uyanmış ve bu içgörünün doğruluğunu kanıtlamıştır.

Rüyaları Önemseyin

Kendimizi daha iyi anlamak, duygularımızı dengelemek, mücadele gücümüzü arttırmak, bilinçaltımızı düzenlemek, ölümden korkmamayı öğrenmek, üzerimizdeki negatif duyuları boşaltmak, ruh ve beden ilişkisi kurabilmek için gördüğünüz rüyaları önemseyin. Rüyalar size mesaj verir. Rüyalarınızı önemsemeniz, hayatınızın bazı dönemlerinde, yol gösterici olabilir. Özellikle kendi rüyalarınızı tabir etmeye çalışmak sizi geliştirir. En başta rüyalar size anlamsız gelse de, çabalayarak tabir konusunda gelişebilir ve rüyaların verdiği mesajları anlamdırabilirsiniz.